Listy Pani Minister Edukacji Narodowej

08-11-2018

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół,
przedszkoli i placówek oświatowych,

   W poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

 W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy.

 Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi listami, a w szczególności prosimy o udostępnienie listu rodzicom i opiekunom dzieci.

   Prosimy, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i opiekunom, oraz przekazany na najbliższych zebraniach.

            Z poważaniem

                                      Anna Zalewska                                              Minister Edukacji Narodowej     

List do rodziców i opiekunów uczniów:
List 1
List do Dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych:
List 1