Konkurs - Pięknie żyj

04-02-2019

„Pięknie żyj”

  Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach od czterech lat biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pięknie żyj” organizowanym przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej. Za każdym razem odnoszą w nim sukcesy, zdobywając nagrody bądź wyróżnienia. W tym roku nagroda przypadła dwóm chłopcom uczącym się w klasie VIII w Szkole Podstawowej nr 14 w naszym ośrodku Mateuszowi Osiakowi i Jakubowi Moniuszko, którzy wspólnie wykonali pracę w technice kolażu.

  Tematyka prac jest każdego roku inna, chociaż zawsze mieści się w ramach głównego hasła tj. „Pięknie żyj”. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 2015 i dotyczyła tematu „Moje magiczne miejsce”, druga w 2016 roku – tematu „Podróż moich marzeń”, zaś trzecia w 2017 roku – tematu „Miłość…”. W roku 2018 przyszedł czas na czwartą edycję konkursu. Tym razem zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu pracy plastycznej w dowolnej technice na płaszczyźnie (rysunek, malarstwo, grafika, kolaż itp.), zaś tematyką konkursu była interpretacja słów Ireny Sendlerowej „Moc jednego człowieka może zmienić świat” lub hasła „Jesteśmy przyszłością świata”. Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: 13-15 lat i 16-19 lat.

 Dzięki ciekawej tematyce, konkurs ma dużo walorów wychowawczych, m.in. kształtuje postaw prospołeczne i właściwą hierarchię wartości, promuje i upowszechnia pozytywne wzorce rówieśnicze, inspiruje kreatywność młodzieży w procesie zdobywania pozytywnych umiejętności życiowych, zachęca uczestników do promocji własnych przedsięwzięć artystycznych, rozwija wyobraźnię wizualną, kształtuje wrażliwość emocjonalną, a także promuje młodych talentów plastycznych poprzez umożliwienie prezentacji twórczości uczestników konkursu szerszemu kręgowi.

Pięknie żyjDyplom 1

Dyplom 2                                                                   

Autor p. Dorota Koc

wychowawca MOS Puławy