Projekty Unijne w MOS

Logo projektów unijnych 1    
   W roku szkolnym 2017/2018 we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Puławach, nasz Ośrodek rozpoczął realizację kilku ważnych Projektów Unijnych. 
   W chwili obecnej są to następujące projekty:

link -> Mój Powiat – uczy, dokształca, rozwija
link -> Nowoczesne Centra Edukacji Zawodowej w Powiecie Puławskim
link -> Zwiększenie efektywności energetycznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Puławach

 Projekty te uzyskały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewółdztwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 13: Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz są współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu, w zakresie Osi priorytetowej 5: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna.
   Informacje o realizacji tych projektów będą aktualizowane na bieżąco zarówno na stronie MOS jak również na stronie Starostwa Powiatowego w Puławach.
Logo projektów unijnych 2