Linki do stron www

Strona Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Prezydent RP
   http://www.prezydent.pl/
Strona Sejmu Rzczpospolitej Polskiej
Sejm RP
    http://www.sejm.gov.pl
Strona Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
Senat RP    http://www.senat.gov.pl
Strona Ministerstwa Edukacji Narodowej
MEN
    https://men.gov.pl
Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie
CKE    https://cke.gov.pl
Strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
OKE w Krakowie
     http://www.oke.krakow.pl/inf/     
Strona Kuratorium Oświaty w Lublinie
Kuratorium Oświaty w Lublinie
     https://www.kuratorium.lublin.pl
Strona Starostwa Powiatowego w Puławach - Powiatu Puławskiego
Powiat Puławski    http://www.pulawy.powiat.pl    
Strona Ośrodka Rozwoju Edukacji
ORE
     https://www.ore.edu.pl  
Strona Ośrodka Rozwoju Edukacji poświęcona doradztwu edukacyjno - zawodowemu
ORE
    http://doradztwo.ore.edu.pl