Statuty

Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Puławach

Statut MOS
Statut Szkoły Podstawowej Nr 14 
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
w Puławach
Statut Szkoły Podstawowej
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 6 
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
w Puławach
Statut Szkoły Branżowej